More Website Templates @ TemplateMonster.com -September 19th, 2011!
  • Krótko o mnie

    Jestem psychologiem od lat pracującym jako nauczyciel akademicki oraz praktyk propagujący idee wspomagania rozwoju człowieka na wszystkich etapach jego życia, przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. metod narracyjnych

    Wiecej

    Zainteresowania naukowe

    Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii biegu życia ludzkiego, psychologii narracyjnej i egzystencjalnej oraz możliwości zawartych w jakościowych metodach poznawania i oddziaływania na współczesnego człowieka.

    Rozwin

    Zaproszenie do wspólpracy

    Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą 30 programów autorskich obejmujących zróżnicowane psychologiczne formy pracy mieszczące się w nurcie szeroko rozumianej promocji zdrowia i podnoszenia jakości życia, przede wszystkim zaś wspomagania rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego życia.

    Propozycja ta stanowi efekt ostatnich dwudziestu lat moich poszukiwań naukowo-badawczych oraz intensywnej pracy w obszarze praktyki psychologicznej, odwołującej się zarówno do ujęć psychologicznych, jak i rozwiązań o charakterze interdyscyplinarnym – łącznie z prywatnymi pasjami literackimi, teatralnymi oraz filmowymi. Aktualnie oferuję Państwu do wyboru 11 form warsztatowych, 8 treningowych oraz 10 kursów tematycznych, a także – scharakteryzowaną w dziale NOWOŚCI, wymykającą się prostym definicjom „gatunkowym” – narracyjną GRĘ (auto)BIOGRAFICZNĄ.

    Wiecej
  • Moje warsztaty


    Aby pobrać powyższą tabelę, proszę tekst alternatywny


  • Fashion

    3D Objects

    Wedding

    Reportage

    Advertising

    Portrait

  • Moje treningi


    Aby pobrać powyższą tabelę, proszę tekst alternatywny


  • Moje kursy    Aby pobrać powyższą tabelę, proszę tekst alternatywny


  • Kontakt

    dr Urszula Tokarska

    Telefon:
    Email:

    (+48) 664 114 034
    urszula@tokarska.pl

    Lokalizacja

  • O mnie

    Psycholog dr Urszula Tokarska    Jestem psychologiem od lat pracującym jako nauczyciel akademicki oraz praktyk propagujący idee wspomagania rozwoju człowieka na wszystkich etapach jego życia, przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. metod narracyjnych. Staram się żyć i pracować zgodnie z zasadą, że w spełnionym życiu „warto zaczynać od siebie”, dlatego też wszystkie proponowane przeze mnie formy pracy (30 programów autorskich) nawiązują w jakiejś mierze do odsłaniania ludzkiego „wnętrza: najgłębszych potrzeb i marzeń oraz dodawania uczestnikom spotkań odwagi do ich realizacji.


    Ponieważ wymaga to zdobywania różnego rodzaju umiejętności psychologicznych pomocnych w efektywnej realizacji życiowych celów, proponuję ich wielowątkowe wspólne doskonalenie w formie praktycznej. Część proponowanych przez przeze mnie warsztatów i treningów nastawiona jest na poznawanie i przekształcanie własnych emocji oraz pomysłowe radzenie sobie z trudnościami życia. Inne z kolei odwołują się do szerszej perspektywy całości własnej biografii, zapraszając do wspólnej wędrówki „ścieżkami życia” - w poszukiwaniu indywidualnego sensu i poczucia „bycia u siebie” w świecie. Ulubionymi formami pracy są dla mnie różnego rodzaju metafory i symbole oraz wszystko, co wiąże się z szeroko rozumianą literaturą i „historiami” (baśniami, bajkami, mitami, przypowieściami), przekazywanymi w wersji opowiadanej, czytanej, słuchanej, a także filmowej.

    Prowadzę warsztaty i treningi dla zróżnicowanych grup wiekowych: dzieci i nastolatków wraz z ich rodzicami i wychowawcami, a także studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych. W Szkole Rodzenia spotykam się z parami oczekującymi dziecka. Chętnie pracuję z osobami starszymi, które wciąż na nowo w piękny sposób przypominają mi, że rozwój człowieka to „niekończąca się opowieść”, którą warto ze wszech miar poznawać, chronić i wspierać na każdym jej etapie...  • Od kilku lat jestem pochłonięta doskonaleniem autorskiej metody wspomagania rozwoju człowieka dorosłego zatytułowanej „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA”, narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA. Ma ona charakter gry planszowo-karcianej z kostką prowadzącej uczestników przez kolejne etapy biegu życia ludzkiego: od kształtowania się zrębów indywidualnego mitu życia - po życie spełnione. Nawiązuje ona m. in. do idei „Przewodnika w Wewnętrznej Podróży” S. Keena oraz gry biograficznej D. Demetrio.

    Prywatnie jestem żoną psychologa Marka i mamą Adama, studenta specjalności Pilotaż Samolotowy na Politechnice Rzeszowskiej. W czasie wolnym można mnie spotkać z książką, na rowerze,
    z aparatem na łące lub w górskim lesie bądź też w trakcie segregowania niezliczonych zdjęć z ostatnich podróży, a tych ostatnich wciąż mi nie dość…    Aby pobrać listę aktualnych publikacji, proszę kliknąć na poniższą ikonę (format pdf).

    tekst alternatywny

    powrot do poprzedniej strony

  • O mnie

    Moje zainteresowania naukowe


    Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii biegu życia ludzkiego, psychologii narracyjnej i egzystencjalnej oraz możliwości zawartych w jakościowych metodach poznawania i oddziaływania na współczesnego człowieka.


    Aby pobrać listę aktualnych publikacji, proszę kliknąć na poniższą ikonę (format pdf).

    tekst alternatywny
    Powrot

  • Zaproszenie do wspólpracy

    Wskazówki ogólne

    Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższą ofertą 30 programów autorskich obejmujących zróżnicowane psychologiczne formy pracy mieszczące się w nurcie szeroko rozumianej promocji zdrowia i podnoszenia jakości życia, przede wszystkim zaś wspomagania rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego życia.

    Propozycja ta stanowi efekt ostatnich dwudziestu lat moich poszukiwań naukowo-badawczych oraz intensywnej pracy w obszarze praktyki psychologicznej, odwołującej się zarówno do ujęć psychologicznych, jak i rozwiązań o charakterze interdyscyplinarnym – łącznie z prywatnymi pasjami literackimi, teatralnymi oraz filmowymi.

    Aktualnie oferuję Państwu do wyboru 11 form warsztatowych, 8 treningowych oraz 10 kursów tematycznych, a także – scharakteryzowaną w dziale NOWOŚCI, wymykającą się prostym definicjom „gatunkowym” – narracyjną GRĘ (auto)BIOGRAFICZNĄ.

    Poniższa oferta powinna w założeniu stanowić uzupełnienie całościowych modeli edukacji psychologicznej oraz psychologicznych form wspomagania rozwoju o takie wymiary funkcjonowania jednostki (kształcenie cech i umiejętności), które – choć wydają się być istotne ze względu na łatwe do zaobserwowania zakłócenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka – jednocześnie są często w ich obrębie pomijane bądź niedoceniane.

    Umiejętności te dotyczą między innymi pogłębionego wglądu w samego siebie, uzyskiwania dostępu do wiedzy na temat uwarunkowań własnego rozwoju, klarowności w obrębie hierarchii potrzeb, wartości i celów życiowych. Część z nich stanowi propozycję pracy w zakresie przeciwdziałania zanikowi poczucia sensu życia czy trudnościom w radzeniu sobie z frustracją potrzeb. Inne z kolei, w bardziej tradycyjny sposób, prowadzą – krok po kroku – do doskonalenia niezbędnych psychologicznych umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjonalnymi reakcjami nawykowymi, podstawowymi „zawiłościami” dnia codziennego oraz relacji międzyludzkich.

    Czytaj dalej

  • Poniższe propozycje skierowane są do przedstawicieli różnorodnych grup wiekowych i tematycznych : od dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przez młodzież i osoby w kolejnych fazach dorosłości – po odbiorców wieku senioralnym.

    Formy realizacji

    Wszystkie spośród zaproponowanych poniżej form edukacyjnych realizowane są w formie warsztatowej (w wymiarze 10 godzin lekcyjnych) bądź treningowej (20 godzin lekcyjnych), a także jako czterogodzinne kursy (3 godziny zegarowe) pełniące funkcję wprowadzenia w dane zagadnienie.

    W miarę zgłaszanego zapotrzebowania istnieje możliwość kontynuacji większości spośród zaproponowanych form na wyższych poziomach komplikacji, a mianowicie tworzenia tzw. grup zaawansowanych w kolejnych modułach 10 godzinnych (niektóre z nich stanowią bowiem wprowadzenie do kilkudziesięciogodzinnych dopracowanych już teoretycznie i metodycznie dla potrzeb wielowątkowych i pogłębionych, zintensyfikowanych form pracy).


    Czytaj dalej  • Większość metod odwołuje się w jakiejś mierze do ustaleń tzw. psychologii narracyjnej oraz egzystencjalnej zapraszając do harmonijnego – nie tylko do racjonalnego, ale i symbolicznego – odbioru świata, posiłkowania się metaforą – w tym często bajką czy przypowieścią. Stopień indywidualnego zaangażowania w wykonywane ćwiczenia określany zostaje samodzielnie i na bieżąco przez uczestników spotkania w ramach tzw. „ścieżki zimnej” bądź „gorącej”. Każde spotkanie wzbogacone zostaje bogatymi materiałami utrwalającymi poruszane treści, zadaniami do wykonania pozwalającymi wypróbować pozyskaną wiedzę i umiejętności w praktyce życia zawodowego i/ bądź prywatnego oraz starannie wyselekcjonowaną, „sprawdzoną” już literaturą przedmiotu – co w założeniu powinno umożliwiać aktywnie (i efektywnie) pozostawanie danego tematu również po zakończeniu spotkań w kręgu zainteresowań ich uczestników.


    Aby pobrać powyższy materiał, proszę tekst alternatywny

    Aby pobrać listę aktualnych publikacji, proszę kliknąć na poniższą ikonę (format pdf).

    tekst alternatywny
    Powrot do poprzedniej strony

stat4u